Nyttan med UL - Utvecklande ledarskap

Att vara ledare är ett förtroende du får från dina medarbetare.

UL är en ledarskapsutbildning för utvecklande ledare som vill inspirera och motivera.

Utbildningen i Utvecklande Ledarskap inleds med att inventera ledarens aktuella ledarskapsbeteende med analysverktyget 360 grader. Både överordnade, sidoordnade och underordnade får möjlighet att bedöma ditt ledarskap samtidigt som du själv gör en självskattning.

Under Utvecklande Ledarskaps tre första dagar, får du en möjlighet att få en inblick i och förstå dessa mönster och mekanismer.
Efter drygt en månad sker en uppföljning för ytterligare reflektioner och utbyte av erfarenheter. Totalt 4 dagar (3 + 1 dag)

UL Utvecklande Ledarskap

Aktuella utbildningar

Startdatum Plats Handledare Platser kvar
2022-09-26 : Stockholms regionen Josi Lundin 9 Boka Kursinformation
2022-12-05 : Göteborgsregionen Magdalena Helander 9 Boka Kursinformation
2023-01-30 Helsingborg: CoreCode Kullagatan 8 CoreCode 10 Boka Kursinformation
2023-03-08 Skåne: Hovs Hallar CoreCode 10 Boka Kursinformation
2023-03-27 : Stockholms regionen CoreCode 10 Boka Kursinformation
2023-04-19 Skåne: Marina Plaza CoreCode 0 Boka Kursinformation
2023-05-24 Skåne: Hovs Hallar CoreCode 10 Boka Kursinformation
2023-07-03 Stockholm: Bommersvik CoreCode 10 Boka Kursinformation

UL bygger på vetenskaplig grund som Försvarshögskolan har kartlagt. Den amerikanska modellen Transformational Ledership uppkom vid flera studier där förbättrad effektivitet inom organisationer påvisats. Fortsatta studier och med hjälp av internationella kontakter med forskare kom Försvarshögskolan fram till denna modell av ledarskapsmodell, Utvecklande Ledarskap.

UL - Utvecklande ledarskap, för vem

UL är en utbildning för ledare eller chefer som vill utvecklas och få ökad insikt i sitt eget ledarbeteende och ledarroll. Du behöver vara chef eller ledare över ett antal personer som kan ge återkoppling på dina ledaregenskaper.


Hur fungerar UL - Utbildningen

Innan utbildningen startar får dina medarbetare och du själv skatta ditt ledarskapsbeteende med hjälp av ett bedömningsformulär (ULL) på ett 60-tal frågeställningar. Dessa frågor sänds via mail till medarbetarna och är anonyma för dig under din utbildningen.

Den personliga feedback som du får av svaren från dina medarbetare kan ses som en inventering av ditt aktuella ledarskapsbeteende. En högre frekvens av Utvecklande Ledarskap leder till ett gynnsamt organisatoriskt utfall och mer gynnsam individuell utveckling för alla i gruppen.

Arbetet under dagen sker i små grupper där du kan reflektera på djupet över din egen ledarstil och utvecklingspotential.

 

Gruppstorlek: 6-15 deltagare, utbildningen leds av certifierade handledare
Samtliga handledare är certifierade av Försvarshögskolan, som äger och kontinuerligt kvalitetssäkrar utbildningen.