FS utbildning - så här tycker våra deltagare

Vi gick Förtroendefullt Samarbete tillsammans 2012 och tog med oss nya insikter och konkreta nycklar i hur vi bygger långsikta relationer och även hur vi löser såväl interna som externa konflikter som vi använder oss av än idag.

Staffan Taylor och Richard Gustafsson, Co-Founders av Forza of Sweden (forzaofsweden.se)

 


Dessa kurser Förtroendefullt Samarbete och The Human Element är de bästa jag har gått. Bär med mig så mycket självupplevt. Det finns inga andra kurser, som jag har gått, som kommer i närheten av dessa. Verktygen jag har fått som jag bär med mig i varje situation. Jag funderar och värderar hela tiden.
Upplever konceptet som fantastiskt och handledarna har varit helt otroliga framförallt i att vägleda mig och övriga i att förstå olika signaler och upplevelser. Stor eloge till Inger Johanne, Kurt, Siv och Michael!!!

Ann Maliniak, Sakkunnig Utbildning/Manager Education, LIF - de forskande läkemedelsföretagen

     Citat från deltagare

  • "Gav ett bestående intryck, vilket alltid inte är fallet"
  • "Mycket värdefull därför att tankesätt och metoder går att använda såväl i det lilla som i det stora sammanhanget".
  • "Fokus på samarbete men gav möjligheten att reflektera över sina egna reaktioner och hang-ups."
  • "Uppskattar verktyg som ger perspektiv. Väldigt användbart i mitt arbete. Intressant att få lära mer om FIRO."
  • "Nyttigt att titta på försvarsbeteenden."

 


Läs mer om FS
och se våra kommane tillfällen