Teambook i din organisation

Teambook - digitalt stöd- och mätsystem

Teambook är ett komplett digitalt stöd- och mätsystem för grupper i utveckling. Här får varje team de direktanpassade stödfunktioner, just det aktuella teamet behöver, för att öka sin effektivitet, kvalitet och sitt välmående.


Teambook

Teambook gör beteendeförändringarna uppföljningsbara och ser till att de viktiga frågorna hålls levande. Teambook direktanpassas för varje team, med specifika uppföljningar och tjänster som är relevanta just för den aktuella gruppen. Teambook kan med fördel samordnas med att gruppen genomför en GDQ-mätning, eller annan, relevant, mätning.


www.teambook.nu