IDI

En 360 analys där man dels gör en självskattning på sitt eget beteende men även låter andra svara på samma frågor om mig själv. Ett sätt att få syn på omedvetna beteenden och få värdefull feedback. Används för individ- och grupputveckling.

Verktyget mäter en persons beteende i tre dimensioner.

  •     I vilken grad en person upplevs sträva efter att påverka och kontrollera andra
  •     I vilken grad känslomässig kontakt personen upplevs sträva efter
  •     Hur mycket en person upplevs förändra/anpassa sitt beteende för att möta andras behov i olika situationer

De två första dimensionerna bildar en matris och ger fyra olika stilar.
Vi kallar dem Motivator, Producer, Processor och Relator efter de styrkor som tydligast är förknippade med stilarna.

Att kunna anpassa sitt beteende till andra människors behov i olika situationer påverkar samarbetsförmågan, den personliga effektiviteten, toleransen för andra människor, etc. Det är en förmåga som man genom insikt och träning medvetet kan utveckla, vilket är den tredje dimensionen.