IPU - Profilanalys och Drivkraftsanalys

Att förstå sig själv och andra är en bra grund för utveckling. Liksom flera andra verktyg är det utgångspunkten även för IPU, som kan användas både för utveckling av individ och grupper.

Genom att se och förstå mitt grundbeteende, hur jag anpassar mig till andra och vad som ligger bakom mitt agerande är en bra bas för egen utveckling. I en befintlig grupp kan vi öka förståelsen för varandras likheter och olikheter när det kommer till beteende och för de underliggande drivkrafterna. Det kan hjälpa oss att samarbeta bättre och att använda oss själva bättre.

Vi genomför två olika IPU-analyser:

  • IPU Profilanalys beskriver individens beteende, HUR en person agerar.
  • IPU Drivkraftsanalys mäter styrkan i människors drivkrafter, alltså VARFÖR en person gör det den gör.

www.ipu-profilanalys.com