MBTI - Myers Briggs Type Indicator

MBTI används i första hand som ett instrument för självkännedom och personlig utveckling. MBTI pekar på hur skillnader mellan människor kan tas tillvara och användas medvetet och effektivt. Andra användningsområden är grupputveckling. En större förståelse för olikheterna i gruppen kan leda till att gruppmedlemmarna kan undvika missförstånd och konflikter och istället dra nytta av varandras olika och samlade styrkor. Modellen används också som en grund för att reflektera över sig själv och att öka sin skicklighet i bemötande av personer med annan stil och för att bli klar över den egna ledarstilen.