Mebook

Mebook är Teambooks effektiva stödsystem för ledarutveckling. Digitalt och över tid.

I Mebook kan du öka utvecklingen med skräddarsydda träningsprogram, exempelvis kopplat till ett ledarskapsprogram.

I Mebook skapar du individuella uppföljningar för varje individ, som både mäter och bjuder in till reflektion.

• Definiera ett antal ”önskade lägen” tillsammans med den du coachar.
• De önskade lägena kan vara baserade på olika saker, exempelvis en 360-mätning i Mebook.
• Välj hur ofta ni vill följa upp dem. Varje vecka? Varje månad?
• Individen gör en egen självskattning och en reflektion kopplad till varje frågeställning - som du lätt kan följa och ge feedback på.

www.mebook.se

   Förstärker din utveckling!