SDI - Strength Deployment Inventory

SDI® - Strength Deployment Inventory®, är ett beprövat verktyg som ger stöd till att utveckla individers och gruppers relationsmedvetenhet och samarbetsförmåga. Genom ökad kunskap om varandras likhet och olikheter, kan även kostnader för konflikter minskas.

Verktyget baseras på psykologen Elias Porters RAT-teori (Relationship Awareness Theory) vilken handlar om att kartlägga och analysera vad som motiverar människors beteenden, både när vi är ”i flow” och ”i konflikt”. Genom att lära sig vilka drivkrafter som motiverar beteendet hos sig själv och andra ökar möjligheten att utveckla sin kommunikationsförmåga och lära sig hantera motsättningar på ett mycket mer produktivt sätt.

www.personalstrengths.se