Kurt Karlsson

Vd, delägare, konsult

 070 951 95 48
 kurt.karlsson@corecode.se
 kurtcci

Fokusområden

Handleder UGL, THE ( The Human Element), FS (Förtroendefullt Samarbete) och THE i kundrelationer samt arbetar med ledningsgruppsutveckling och chefshandledning.
Ansvarar för kvalitetsutveckling av de öppna utbildningarna, samt CoreCodes handledarnätverk.
Seniorkonsult, anpassade uppdrag.

Bakgrund

Kurt har en militär bakgrund och gick i början av 90-talet försvarets högsta ledarskapsutbildning KLLOK, deltog i arbetsgruppen Ny pedagogik för försvaret, projektledare för arbetsgruppen Lärarutveckling inom försvaret. Ansvarade även för framtagning och design av FUGL och HUGL som är utbildningen för att bli UGL handledare.

Verktygslåda

•    Certifierad handledare UGL, The Human Element LHEP, Radical Collaboration Förtroendefullt Samarbete
•    THE in Customer Relations
•    Senior trainer Direct Leadership
•    Belbin Teamskills
•    Element B
•    Myers-Briggs
•    Mebook
•    Teambook
•    SDI Motiverande Värdesystem
•    Executive coach