Kurt Karlsson

Sr partner, delägare, konsult. Ansvarig för UGL och THE.

 070 951 95 48
 kurt.karlsson@corecode.se
 kurtcci

Fokusområden

Handleder UGL, THE ( The Human Element), FS (Förtroendefullt Samarbete) och THE, arbetar med ledningsgruppsutveckling, chefshandledning och konflikthantering.
Ansvarar för våra UGL och THE kurser samt kvalitetsutvecklingen av våra öppna utbildningar, ansvarig för CoreCodes handledarnätverk.
Seniorkonsult, anpassade uppdrag.

Bakgrund

Kurt har en militär bakgrund och gick i början av 90-talet försvarets högsta ledarskapsutbildning KLLOK, deltog i arbetsgruppen Ny pedagogik för försvaret, projektledare för arbetsgruppen Lärarutveckling inom försvaret. Ansvarade även för framtagning och design av FUGL och HUGL som är utbildningen för att bli UGL handledare. Har mycket stor erfarenhet av arbete med grupper och individer samt av design av utvecklingsinsatser.

Verktygslåda

•    Certifierad handledare UGL, The Human Element LHEP, Radical Collaboration Förtroendefullt Samarbete
•    THE in Customer Relations
•    Senior trainer Direct Leadership
•    Belbins Teamskills
•    Element B
•    Myers-Briggs
•    Mebook
•    Teambook
•    SDI Motiverande Värdesystem
•    Executive coach