Meta Lagerström

Partner, konsult

 070 875 53 44
 meta.lagerstrom@corecode.se
 metalagerstrom

Fokusområden

Meta är seniorkonsult. Hon arbetar med anpassade utbildningar för lednings- och arbetsgrupper. Utbildar inom ledarskap på Agile Academy. Handleder UGL och FS (Förtroendefullt Samarbete) på svenska och engelska.


Bakgrund

Fil.kand med en beteendevetenskaplig inriktning och en vidareutbildning inom marknadsföring och marknadskommunikation. Lång erfarenhet från det privata näringslivet. Både som anställd och med interimsuppdrag som chef.


Verktygslåda

•    Certifierad UGL handledare, svenska och engelska
•    Certfierad handledare Radical Collaboration Förtroendefullt samarbete, svenska och engelska
•    Diplomerad coach, ACSTH
•    GDQ
•    Teambook
•    Mebook
•    IPU beteende- och drivkraftsanalyser
•    SDI Motiverande Värdesystem