Michael Szendof Carlsson

VD, grundare, delägare, konsult

 070 593 38 32
 michael.carlsson@corecode.se
 ccicarlsson

Fokusområden

Handleder UGL och FS ( Förtroendefullt Samarbete ). Är seniorkonsult och arbetar främst med förändringsprocesser och anpassade uppdrag. Michael fokuserar på personlig utveckling av chefer och kopplar det till ett större sammanhang inom deras organisationer. Det innebär analys, design och genomförande av längre förändringsprocesser i olika verksamheter. Ett mål och en utmaning är att jobba globalt med dessa frågor och i större sammanhang som inom EU, att få dem att sträva och jobba i samma riktning. Inte bara med ord utan också i handling.

 

Bakgrund


Michael är beteendevetare och har i över 15 år arbetat med lednings-, chefs och medarbetarutveckling. Under en längre tid har han också arbetat som chef på olika nivåer inom försvaret. Var bland annat kurschef, huvudlärare, avdelningschef på Militärhögskolan Karlberg. Michael har också ett förflutet som elitidrottsman som han har haft nytta av i sitt fokus som företagsledare, konsult och coach. Han är en av grundarna i CoreCode International.

 

Verktygslåda

•    Certifierad handledare UGL samt uppkörning för nya UGL handledare
•    Certifierad handledare The Human Element LHEP
•    Senior trainer inom Radical Collaboration Förtroendefullt Samarbete
•    GDQ, IMGD (Mät instrument för gruppersutveckling)
•    Element B
•    Mebook
•    Teambook
•    SDI Motiverande Värdesystems
•    Belbin Teamskills