THE Story -
historien om ett vinnande förhållningssätt

The Human Element - Productivity, Self Esteem and the Bottom Line är namnet på boken den amerikanske forskaren och psykologen Will Schutz skrev som en sammanfattning av sina studier av vad det är i mellanmänskligt beteende som antingen skapar hinder eller framgång i arbetet.

Varje arbetsgrupp är ett system av parrelationer och det som sker i respektive par kommer att påverka hela gruppen. Enligt Will Schutz är våra olikheter aldrig något problem, det är när vi låser fast oss i våra egna positioner som problemen uppstår.

Han kom fram till att organisationer blir riktigt framgångsrika först när de arbetar aktivt med att öka individernas medvetenhet, aktiva val, öppenhet och sanning. Det vill säga det räcker inte med spetskompetens, kopplad till verksamheten. Individerna behöver även utveckla sina relationer för att skapa verklig framgång. Genom att bli medveten om mitt eget beteende, mina rädslor och försvar, samt att börja ta ett större personligt ansvar kan jag gå från blockerande rigiditet, till möjliggörande flexibilitet – för mig själv, och mina relationer. På så sätt kan jag bidra till organisationens utveckling.

Will Schutz skapade kartläggningsinstrument som synliggör vad människor föredrar och vill ha när det gäller tre olika dimensioner av mellanmänskligt relaterande, att ta och få:

  • kontakt och dela erfarenheter
  • styrning och ledning, inflytande och påverkan
  • öppenhet om åsikter, känslor och mänsklig värme och närhet

Hans forskning visade att effektiveten ökade markant när grupper sattes samman av individer som matchande varandra och var kompatibla. Ändå sakandes något. Det var när Will Schutz och hans kolleger skapade strukturer för ansvarsfulla och konkreta dialogsamtal som effektiviteten nådde helt nya nivåer.

Will Schutz påbörjade sin forskning i början av 1950-talet och fortsatte att förfina den fram till sin död 2002. Han forskningsresultat och hypoteser om mänskligt beteende har om och om igen bekräftats av en mängd studier, bland inom så vitt skilda fält som ledarskaps- och hjärnforskning. THE används för att utveckla organisationer i drygt 20 länder över hela världen.

Under en THE-vecka får du testa och träna med hjälp av Will Schutz kartläggningar. Fokus är på dig och din personliga växt, med hjälp av övriga deltagare i gruppen. För att var och en ska få sitt utrymme består grupperna av max tio deltagare.

Will Schutz

Nyfiken på THE?

THE - The Human Element.
Vill du bli tryggare som person och som ledare?
Ta gärna kontakt med vår kursbokning!
Läs mer

 

THE referenser

Här kan du läsa om och lyssna på vad några av våra tidigare deltagare tycker och vad de upplevt!
Referenser