Förtroendefullt samarbete

Tillitsbaserade affärer och relationer

"Den här utbildningen är genom mina år den utbildning som gett mig bäst redskap
att hantera mig själv men även omgivningen." Jenny Nedemark, Vattenfall

Förtroendefullt samarbete
- Tillitsbaserade affärer och relationer

Utbildningen syfte

 • Utveckla din förmåga att i samarbete med andra lösa intressemotsättningar och problem.
   
 • Hur kan du hantera en medarbetare eller kollega som är irriterad och upprörd.
   
 • Öka färdigheter i att bygga tillitsfulla relationer.
   
 • Få ökad insikt om egna attityder och beteenden i konfliktsituationer.
   
 • Öva praktiskt vid många tillfällen och lämna kursen med en konkret plan för ett case från din verklighet.
   

Förtroendefullt samarbete, för vem

Utbildningen vänder sig till chefer, ledare och nyckelpersoner som vill lära sig att utveckla tillitsbaserade, förtroendefulla relationer och skapa en effektiv samarbetskultur.

 

   Mer om Förtroendefullt samarbete

FS - Förtroendefullt samarbete ger tillitsbaserade affärer och relationer

Aktuella utbildningar

Startdatum Plats Handledare Platser kvar
2023-03-07 : Stockholms regionen Meta Lagerström , Inna Saxe 6 Boka Kursinformation
2023-05-02 : Stockholms regionen Inna Saxe , Meta Lagerström 9 Boka Kursinformation
2023-09-05 : Stockholms regionen Meta Lagerström , Inna Saxe 10 Boka Kursinformation
2023-11-28 : Stockholms regionen Inna Saxe , Meta Lagerström 10 Boka Kursinformation

Hur fungerar Förtroendefullt samarbete

Utbildningen ger dig både verktyg och träning i att arbeta intressebaserat och att få syn på och undvika icke konstruktiva konflikter. I mänskligt samspel kärvar det då och då, trots att vi ville något helt annat. Vi hamnar i försvar och tappar förmågan att lyssna, både på varandra och oss själva.


Efter en genomförd förhandling eller samtal ska både du och din partner kunna känna er nöjda och säkra på att ha fått till den bästa överenskommelsen. Att ni kan mötas igen i tillit för att fortsätta utveckla affär och relation.

Utbildningen bygger på en unik kombination av ”hårda och mjuka” metoder.

 • Harvardmetoden; intressebaserad problemlösning – en metod och ett förhållningssätt, där båda parter kan känna sig respekterade och få sina intressen tillgodosedda. Gedigen forskning finns som grund för detta arbetssätt.
   
 • Dr Will Schutz FIRO-teori (Fundamental Interpersonal Relations Orientation). Focus under utbildningen är att öka förståelsen för konsekvenser av olika beteenden i mellanmänskliga relationer.


Upplägg

3 dagar, dagtid. Kurslokal i centrala Stockholm. 

Utbildningen genomförs som externat, dvs du ombesörjer själv ditt boende.

Kursmaterial, luncher och för- och eftermiddagskaffe ingår i kursavgiften. För dig som deltar digitalt minskar priset genom avdrag för måltider.
 

Gruppstorlek: max 12 deltagare. Utbildningen leds av certifierade handledare.

 

Ökad samarbetskompetens
Ökad öppenhet
Betydlelsen av egna val
Självkännedom och förståelse för andra
Problemlösning och förhandling