UGL - Sveriges i särklass mest efterfrågade ledarskapsutbildning

”Gå den! Oavsett vem du är eller var du befinner dig i livet så kommer du komma hem tusen erfarenheter och insikter rikare.”   (säger en av våra deltagare)

Nyttan med UGL, Utveckling av Grupp och Ledare

UGL, Utbildning av Grupp och Ledare, är Sveriges i särklass mest efterfrågade ledarskapsutbildning. Här får du träna beslutsfattning och problemlösning i en grupp där du inte känner någon sedan tidigare. Bland det svåraste som finns för grupper är att skapa hållbara beslut där allas kompetenser och bidrag uppmärksammas och tas tillvara. Det innebär att du direkt får träna ledarskap och påverkan, kommunikation, konflikthantering och feedback. Våra handledare har utöver sin UGL certifiering också gått utbildningarna THE -The Human Element och JGL-Jämställdhet Genus Ledarskap, för att säkerställa att ni får en utbildning med högsta kvalitet.

 Ökad självkännedom
 Konkreta verktyg
 Tillvarata olikheter
 Konflikthantering
 Feedback och feedforward
 Ledarskap
 

UGL - Utveckling av Grupp och Ledare

Aktuella utbildningar

Startdatum Plats Handledare Platser kvar
2020-04-20 Skåne: Hovs Hallar Kurt Karlsson , Kristina Börjeson 3 Boka Kursinformation
2020-04-20 Stockholm: Bommersvik Meta Lagerström , Jonas Regnér 0 Boka Kursinformation
2020-04-20 : Gullmarsstrand Hotel, Fiskebäckskil Göteborg CoreCode 1 Boka Kursinformation
2020-05-04 Stockholm: Bommersvik Kerstin Nyman Bingman , Anne-Lie Ahlqvist 9 Boka Kursinformation
2020-05-04 Skåne: Hovs Hallar Eva Tovinger , Jonas Lundgren 5 Boka Kursinformation
2020-05-25 Skåne: Hovs Hallar Gunnel Selin , Sofie Andersson 3 Boka Kursinformation
2020-05-25 Stockholm: Bommersvik Michael Szendof Carlsson , Lucia Grimaldi 9 Boka Kursinformation
2020-05-25 Mullsjö: Hotell Björkhaga Michael Kröger 6 Boka Kursinformation
2020-06-01 Stockholm: Bommersvik Meta Lagerström , Michael Kröger 7 Boka Kursinformation
2020-06-08 Skåne: Hovs Hallar Kurt Karlsson , Cissi Dahl 8 Boka Kursinformation
2020-06-22 Skåne: Hovs Hallar Cecilia Hammarström , Fredrik Lundgren 10 Boka Kursinformation
2020-06-22 Stockholm: Bommersvik Elizabeth Kuylenstierna , Stefan Hagslätt 11 Boka Kursinformation
2020-06-22 : Söråkers Herrgård, Sundsvall CoreCode 8 Boka Kursinformation
2020-06-29 Stockholm: Bommersvik CoreCode , Petra Thomassen 12 Boka Kursinformation
2020-06-29 Skåne: Hovs Hallar Siv Bäcklin Englund , Bob Rosell 11 Boka Kursinformation
2020-08-17 Stockholm: Bommersvik Siv Bäcklin Englund 9 Boka Kursinformation
2020-08-17 Skåne: Hovs Hallar Åsa Andersson , Mikael Jonsson 10 Boka Kursinformation
2020-08-31 Skåne: Hovs Hallar Kurt Karlsson 9 Boka Kursinformation
2020-08-31 Stockholm: Bommersvik CoreCode , Michael Szendof Carlsson , Anneli Imhäuser 9 Boka Kursinformation
2020-09-14 Stockholm: Bommersvik Juan Navas 9 Boka Kursinformation
2020-09-21 Skåne: Hovs Hallar Kurt Karlsson 7 Boka Kursinformation
2020-09-28 Stockholm: Bommersvik Catarina Törnqvist 10 Boka Kursinformation
2020-10-12 Stockholm: Bommersvik Lucia Grimaldi 8 Boka Kursinformation
2020-10-12 Skåne: Hovs Hallar CoreCode 9 Boka Kursinformation
2020-11-02 Skåne: Hovs Hallar Cecilia Hammarström , Eva Selleck 10 Boka Kursinformation
2020-11-02 Stockholm: Bommersvik Meta Lagerström , Jonas Lundgren 10 Boka Kursinformation
2020-11-16 Stockholm: Bommersvik CoreCode 9 Boka Kursinformation
2020-11-30 Stockholm: Bommersvik Michael Szendof Carlsson 9 Boka Kursinformation
2020-11-30 Skåne: Hovs Hallar May Ingridsdotter 10 Boka Kursinformation

UGL - Utvecklig av grupp och ledare

  • Susan A Wheelans, evidensbaserade, forskning om gruppers utveckling och krav på ledarskapet under utvecklingen.
  • Dr Will Schutz forskning om mellanmänskliga relationer och konsekvenser av olika beteenden.
  • Utvecklande eller transformerande ledarskap.

 

UGL Utbildning, för vem

Chefer, ledare och medarbetare. Utbildningen lämpar sig även för medarbetare utan eget personalansvar. Susan Wheelan betonar vikten av ett aktivt medarbetaransvar, för att skapa effektiva och välmående grupper.
 

Hur fungerar UGL-utbildningen

Utveckling av Grupp och Ledare genomförs under 5 dagar på internat, måndag-fredag, med totalt 48 timmars utbildningstid. Du ges möjlighet att träna på att påverka och utöva ditt inflytande, genom ett upplevelsebaserat lärande. UGL-gruppen är din miljö för lärande och utbildningen ger dig konkreta verktyg och modeller att direkt använda i din vardag.

Gruppstorlek: 8-12 deltagare, utbildningen leds av certifierade handledare
Samtliga handledare är certifierade av Försvarshögskolan, som äger och kontinuerligt kvalitetssäkrar utbildningen. Våra handledare har också gått utbildningarna THE-The Human Element och JGL – Jämställdhet Genus Ledarskap.

   Förstärker din utveckling!