UGL - Sveriges i särklass mest efterfrågade ledarskapsutbildning

”Gå den! Oavsett vem du är eller var du befinner dig i livet så kommer du komma hem tusen erfarenheter och insikter rikare.”   (säger en av våra deltagare)

Nyttan med UGL, Utveckling av Grupp och Ledare

UGL, Utbildning av Grupp och Ledare, är Sveriges i särklass mest efterfrågade ledarskapsutbildning. Utbildningen är för dig som vill utveckla dig själv som ledare och medarbetare men även för dig som söker djupgående insikter om dig själv. Det vill säga att alla som arbetar med eller i grupper och som är nyfikna på att lära sig mer om sig själv, grupp och ledarskap kan gå en UGL utbildning.

Under utbildningen får du träna på beslutsfattning och problemlösning i en grupp där du inte känner någon sedan tidigare. Bland det svåraste som finns för grupper är att skapa hållbara beslut där allas kompetenser och bidrag uppmärksammas och tas tillvara. Genom att förstå hur grupper fungerar så lär man sig bli en bättre ledare. Det innebär att du direkt får träna ledarskap och påverkan, kommunikation, konflikthantering och feedback.

Våra handledare har utöver sin UGL certifiering också gått utbildningarna THE -The Human Element och JGL-Jämställdhet Genus Ledarskap, för att säkerställa att ni får en utbildning med högsta kvalitet.


Viktig info - UGL kurs

Att tänka på när du söker efter en UGL kurs: PDF

 

 Ökad självkännedom
 Framgångsrika ledarbeteenden
 Kommunikation och samtalsträning
 Konflikthantering
 Träna feedback och feedforward
 Normer och värderingar

 

 

UGL utbildning - Utveckling av Grupp och Ledare

Aktuella utbildningar

Startdatum Plats Handledare Platser kvar
2021-11-08 Stockholm: Bommersvik Meta Lagerström , Catarina Törnqvist 0 Boka Kursinformation
2021-11-08 Skåne: Hovs Hallar Eva Selleck , Kurt Karlsson 0 Boka Kursinformation
2021-11-22 Skåne: Hovs Hallar Charlotte Axelsson , Jonas Dieden 1 Boka Kursinformation
2021-11-29 Stockholm: Bommersvik Jan Jägerfjord , Anne-Lie Ahlqvist 1 Boka Kursinformation
2021-12-06 Stockholm: Bommersvik Meta Lagerström , Jonas Lundgren 1 Boka Kursinformation
2021-12-06 Skåne: Hovs Hallar Ann-Christine Bergström , Niclas Folkesson 1 Boka Kursinformation
2021-12-06 Stockholm: Stockholms regionen CoreCode 10 Boka Kursinformation
2021-12-13 Stockholm: Bommersvik Liselott Vahermägi , Michael Szendof Carlsson 4 Boka Kursinformation
2021-12-13 Skåne: Hovs Hallar Lhinn Holmbergh , Kurt Karlsson 4 Boka Kursinformation
2022-01-17 Stockholm: Bommersvik Jonas Regnér , Klara Kviberg 5 Boka Kursinformation
2022-01-17 Skåne: Hovs Hallar Christina Harthon , Shujaat Noormohamed 4 Boka Kursinformation
2022-02-07 Stockholm: Bommersvik CoreCode , Michael Szendof Carlsson 5 Boka Kursinformation
2022-02-07 Skåne: Hovs Hallar Lena Sobel , Juan Navas 7 Boka Kursinformation
2022-02-21 Stockholm: Bommersvik Catarina Törnqvist , Lucia Grimaldi 9 Boka Kursinformation
2022-02-28 Skåne: Hovs Hallar CoreCode , Stefan Hagslätt 8 Boka Kursinformation
2022-03-14 Stockholm: Bommersvik Madeleine Sohlberg , Rune Tapper 10 Boka Kursinformation
2022-03-14 Skåne: Hovs Hallar CoreCode , Niclas Folkesson 7 Boka Kursinformation
2022-03-28 Stockholm: Bommersvik CoreCode , Jonas Dieden 9 Boka Kursinformation
2022-03-28 Skåne: Hovs Hallar Eva Selleck , Kurt Karlsson 7 Boka Kursinformation
2022-04-25 Stockholm: Bommersvik Meta Lagerström 10 Boka Kursinformation
2022-04-25 Skåne: Hovs Hallar CoreCode 7 Boka Kursinformation
2022-05-09 Stockholm: Bommersvik Caroline Lundgren Brandberg , Michael Szendof Carlsson 10 Boka Kursinformation
2022-05-09 Skåne: Hovs Hallar Lena Sobel 7 Boka Kursinformation
2022-05-16 Stockholm: Bommersvik CoreCode 10 Boka Kursinformation
2022-05-16 Skåne: Hovs Hallar CoreCode 8 Boka Kursinformation
2022-05-30 Stockholm: Bommersvik Catarina Törnqvist 10 Boka Kursinformation
2022-05-30 Skåne: Hovs Hallar Camilla Widing , Kurt Karlsson 7 Boka Kursinformation
2022-06-13 Skåne: Hovs Hallar CoreCode 8 Boka Kursinformation
2022-06-27 Stockholm: Bommersvik Elizabeth Kuylenstierna , Stefan Hagslätt 10 Boka Kursinformation
2022-06-27 Skåne: Hovs Hallar Cissi Dahl , Mikael Jonsson 9 Boka Kursinformation
2022-07-04 Stockholm: Bommersvik Lucia Grimaldi , Peter Jungerfelt 10 Boka Kursinformation
2022-07-04 Skåne: Hovs Hallar Siv Bäcklin Englund , Bob Rosell 8 Boka Kursinformation
2022-08-22 Stockholm: Bommersvik CoreCode 10 Boka Kursinformation
2022-08-22 Skåne: Hovs Hallar CoreCode 8 Boka Kursinformation
2022-09-05 Skåne: Hovs Hallar CoreCode 9 Boka Kursinformation
2022-09-05 Stockholm: Bommersvik CoreCode 10 Boka Kursinformation
2022-09-12 Skåne: Hovs Hallar CoreCode 10 Boka Kursinformation
2022-09-19 Stockholm: Bommersvik CoreCode 10 Boka Kursinformation
2022-09-26 Skåne: Hovs Hallar CoreCode 10 Boka Kursinformation
2022-10-03 Stockholm: Bommersvik CoreCode 10 Boka Kursinformation

UGL - Utvecklig av grupp och ledare

  • Susan A Wheelans, evidensbaserade, forskning om gruppers utveckling och krav på ledarskapet under utvecklingen.
  • Dr Will Schutz forskning om mellanmänskliga relationer och konsekvenser av olika beteenden.
  • Utvecklande eller transformerande ledarskap.

 

UGL Utbildning, för vem

Chefer, ledare och medarbetare. Utbildningen lämpar sig även för medarbetare utan eget personalansvar. Susan Wheelan betonar vikten av ett aktivt medarbetaransvar, för att skapa effektiva och välmående grupper.
 

Hur fungerar UGL-utbildningen

Utveckling av Grupp och Ledare genomförs under 5 dagar på internat, måndag-fredag, med totalt 48 timmars utbildningstid. Du ges möjlighet att träna på att påverka och utöva ditt inflytande, genom ett upplevelsebaserat lärande. UGL-gruppen är din miljö för lärande och utbildningen ger dig konkreta verktyg och modeller att direkt använda i din vardag.

Gruppstorlek: 8-12 deltagare, utbildningen leds av certifierade handledare
Samtliga handledare är certifierade av Försvarshögskolan, som äger och kontinuerligt kvalitetssäkrar utbildningen. Våra handledare har också gått utbildningarna THE-The Human Element och JGL – Jämställdhet Genus Ledarskap.

Enhetschef på Harakärrsgården C-F i Åkarp Ewa Wörlén berättar om UGL

Hör och se henne berätta här

 

   Förstärker din utveckling!