UGL - Sveriges i särklass mest efterfrågade ledarskapsutbildning

”Min UGL-vecka var inget annat än positiv. Den gav mig så otroligt mycket verktyg att hantera människor jag möter i vardagen både på arbetet och i privata livet. Jag fick också insikter på vem jag är och vad jag behöver bryta för beteenden hos mig för att fungera som en bra Teamledare. ”   Linda Söderberg, Migrationsverket

Nyttan med UGL, Utveckling av Grupp och Ledare

UGL, Utbildning av Grupp och Ledare, är Sveriges i särklass mest efterfrågade ledarskapsutbildning. Utbildningen är för dig som vill utveckla dig själv som ledare och medarbetare men även för dig som söker djupgående insikter om dig själv. Alla som arbetar med eller i grupper och som är nyfikna på att lära sig mer om sig själv, grupp och ledarskap kan gå en UGL kurs.

Under UGL får du träna på beslutsfattning och problemlösning i en grupp där du inte känner någon sedan tidigare. Bland det svåraste som finns för grupper är att skapa hållbara beslut där allas kompetenser och bidrag uppmärksammas och tas tillvara. Genom att förstå hur grupper fungerar så lär man sig bli en bättre ledare. Det innebär att du direkt får träna ledarskap och påverkan, kommunikation, konflikthantering och feedback.

Våra handledare har utöver sin UGL certifiering också gått utbildningarna THE -The Human Element och JGL-Jämställdhet Genus Ledarskap, för att säkerställa att ni får en utbildning med högsta kvalitet.


Viktig info - UGL kurs

Att tänka på när du söker efter en UGL kurs: PDF

 

 Ökad självkännedom
 Framgångsrika ledarbeteenden
 Kommunikation och samtalsträning
 Konflikthantering
 Träna feedback och feedforward
 Normer och värderingar

 

 

UGL utbildning - Utveckling av Grupp och Ledare

Aktuella utbildningar

Startdatum Plats Handledare Platser kvar
2024-08-19 Stockholm: Bommersvik Anneli Nilsson , Michael Szendof Carlsson 9 Boka Kursinformation
2024-08-19 Skåne: Hovs Hallar Jan Ryde , Stefan Hagslätt 2 Boka Kursinformation
2024-09-02 Skåne: Hovs Hallar Cecilia Hammarström , Lena Sobel 1 Boka Kursinformation
2024-09-02 Stockholm: Bommersvik Lilly Sjöblom , Katja Bergqvist 4 Boka Kursinformation
2024-09-16 Stockholm: Bommersvik Ann-Christin Hartman , Juan Navas 10 Boka Kursinformation
2024-09-16 Skåne: Hovs Hallar Sofie Andersson , Catarina Törnqvist 8 Boka Kursinformation
2024-09-16 Mullsjö: Hotell Björkhaga CoreCode 0 Boka Kursinformation
2024-09-30 Skåne: Hovs Hallar Jenny Holmén 8 Boka Kursinformation
2024-09-30 Stockholm: Bommersvik Madeleine Sohlberg , Rune Tapper 6 Boka Kursinformation
2024-10-14 Skåne: Hovs Hallar Åsa Andersson , Roger Klahr 9 Boka Kursinformation
2024-10-21 Skåne: Hovs Hallar Anna-Karin Folger , Kurt Karlsson 11 Boka Kursinformation
2024-10-21 Mullsjö: Hotell Björkhaga CoreCode 0 Boka Kursinformation
2024-11-04 Skåne: Hovs Hallar Marie Krüeger , Michael Szendof Carlsson 10 Boka Kursinformation
2024-11-04 Stockholm: Bommersvik Anne-Lie Ahlqvist , Jan Jägerfjord 10 Boka Kursinformation
2024-11-18 Skåne: Hovs Hallar Eva Selleck , Henrik Andersson 10 Boka Kursinformation
2024-11-25 Stockholm: Bommersvik, Södermanland Cissi Dahl , Jonas Regnér 10 Boka Kursinformation
2024-11-25 Mullsjö: Hotell Björkhaga CoreCode 0 Boka Kursinformation
2024-12-02 Skåne: Hovs Hallar Klara Kviberg , Kurt Karlsson 10 Boka Kursinformation
2024-12-02 Stockholm: Bommersvik Meta Lagerström , Lucia Grimaldi 11 Boka Kursinformation
2024-12-09 Stockholm: Bommersvik Eva Selleck , Inna Saxe 12 Boka Kursinformation
2024-12-09 Skåne: Hovs Hallar Lhinn Holmbergh , Fredrik Lundgren 10 Boka Kursinformation
2025-01-13 Stockholm: Bommersvik, Södermanland Jenny Holmén 12 Boka Kursinformation
2025-01-13 Skåne: Hovs Hallar CoreCode 10 Boka Kursinformation
2025-02-03 Skåne: Hovs Hallar CoreCode 9 Boka Kursinformation
2025-02-03 Stockholm: Bommersvik CoreCode 12 Boka Kursinformation
2025-02-17 Stockholm: Bommersvik, Södermanland CoreCode 12 Boka Kursinformation
2025-02-24 Skåne: Hovs Hallar CoreCode 12 Boka Kursinformation
2025-03-10 Stockholm: Bommersvik CoreCode 12 Boka Kursinformation
2025-03-10 Skåne: Hovs Hallar CoreCode 10 Boka Kursinformation
2025-03-24 Stockholm: Bommersvik, Södermanland CoreCode 12 Boka Kursinformation
2025-03-24 Skåne: Hovs Hallar CoreCode 12 Boka Kursinformation
2025-04-07 Stockholm: Bommersvik CoreCode 12 Boka Kursinformation
2025-04-07 Skåne: Hovs Hallar CoreCode 10 Boka Kursinformation
2025-05-05 Stockholm: Bommersvik CoreCode 12 Boka Kursinformation
2025-05-05 Skåne: Hovs Hallar CoreCode 9 Boka Kursinformation
2025-05-19 Stockholm: Bommersvik CoreCode 12 Boka Kursinformation
2025-05-19 Skåne: Hovs Hallar CoreCode 12 Boka Kursinformation
2025-06-30 Stockholm: Bommersvik CoreCode 12 Boka Kursinformation
2025-06-30 Skåne: Hovs Hallar CoreCode 12 Boka Kursinformation

UGL - Utvecklig av grupp och ledare

  • Susan A Wheelans, evidensbaserade, forskning om gruppers utveckling och krav på ledarskapet under utvecklingen.
  • Dr Will Schutz forskning om mellanmänskliga relationer och konsekvenser av olika beteenden.
  • Utvecklande eller transformerande ledarskap.

 

UGL Utbildning, för vem

Chefer, ledare och medarbetare. Utbildningen lämpar sig även för medarbetare utan eget personalansvar. Susan Wheelan betonar vikten av ett aktivt medarbetaransvar, för att skapa effektiva och välmående grupper.
 

Hur fungerar UGL-utbildningen

Utveckling av Grupp och Ledare genomförs under 5 dagar på internat, måndag-fredag, med totalt 48 timmars utbildningstid. Du ges möjlighet att träna på att påverka och utöva ditt inflytande, genom ett upplevelsebaserat lärande. UGL-gruppen är din miljö för lärande och utbildningen ger dig konkreta verktyg och modeller att direkt använda i din vardag.

Gruppstorlek: 8-12 deltagare, utbildningen leds av certifierade handledare
Samtliga handledare är certifierade av Försvarshögskolan, som äger och kontinuerligt kvalitetssäkrar utbildningen. Våra handledare har också gått utbildningarna THE-The Human Element och JGL – Jämställdhet Genus Ledarskap.

Enhetschef på Harakärrsgården C-F i Åkarp Ewa Wörlén berättar om UGL

Hör och se henne berätta här

 

   Förstärker din utveckling!