Grupputveckling, ledare- och team

Arbetslivet försiggår sällan i ett vacuum, det sker i samspel med andra.
Vi finns i grupper där vi måste kunna samarbeta för att uppnå målen.
Vi måste förstå varandra och kunna hantera de mellanmänskliga relationerna.

Alla grupper kan utvecklas till att fungera bättre, med ökad effektivitet och mer välmående och väl presterande medarbetare som resultat.

Vi kan genom grupputveckling:

    Stödja gruppen att ta sig igenom och stärkas av sina utmaningar
    Utveckla det individuella ansvaret för medarbetar- och/eller ledarskapet
    Att utveckla gruppen till ett högpresterande team

Viktiga delar är den gruppdynamiska processen, kommunikation, feedback och konflikthantering.

Som stöd för detta arbete kan vi arbeta med GDQ, Teambook eller något av våra andra arbetsverktyg.