Grupputveckling, ledare- och team

Det vi har att hantera är allas samlade erfarenheter och upplevelser

Arbetslivet försiggår sällan i ett vacuum, det sker i samspel med andra.
Vi finns i grupper där vi behöver kunna samarbeta för att uppnå målen.
Vi behöver förstå varandra och kunna hantera både oss själva och de mellanmänskliga relationerna.

Alla grupper kan utvecklas till att fungera bättre, med ökad effektivitet och mer välmående och väl presterande medarbetare som resultat.

Vi kan genom Teamutveckling:

    Stödja gruppen att ta sig igenom och stärkas av sina utmaningar
    Utveckla det individuella ansvaret för både följarskap- och ledarskap
    Bidra till att gruppen blir ett högpresterande team

Viktiga delar är den gruppdynamiska processen, kommunikation, feedback och konflikthantering.

Som stöd för detta arbete kan vi arbeta med GDQ, Teambook eller något av våra andra arbetsverktyg.